16.05.2020, 21:50 388

Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış

Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporunun 13.05.2020 Tarihli Güncellemesine Göre Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış:

Covid-19 enfeksiyonu öncelikle solunum sistemini etkilese de kalp damar sistemi üzerine ciddi etkileri bulunmakta ve dolayısı ile Kardiyoloji hekimlerinin takip ve tedavisini gerektirmektedir. Covid 19, 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve yarasalarda görülen Corona virüsler ile genetik olarak %96 oranında benzerliği bulunan bir virüstür. SARS2-Co-V-2 (Ciddi Akut solunumsal sendrom Koronavirüs 2) olarak da adlandırılan Covid-19 enfeksiyonu akciğerler, kardiyovasküler sistem, bağırsaklar, böbrek, mesane, ösefagus hücrelerinde bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanarak bu organlarla ilgili belirtilere yol açarak enfeksiyon oluşturur.

Öncelikli belirtiler, görülme sıklığına göre, ateş yüksekliği, öksürük, yaygın kas ağrısı, halsizlik ve etkilenen organa bağlı olarak ishal, bulantı, kusma şikayetleridir. Kalp hastalıkları Covid2 enfeksiyonunun bulaşı, seyri, komplikasyonlarının görülme olasılığı ile direkt bağlantılıdır. Korona enfeksiyonunun Aralık’ta Çin’de saptanmasının ardından enfekte hastalar ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastanın kalp damar hastalığı olmasının kişinin Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin arttığı görülmektedir. Enfeksiyonun bulaştığı hastalarda komplikasyon görülme olasılığı, yoğun bakıma yatma oranı ve olumsuz sonuçlarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Enfeksiyonun tedavisi sırasında kullandığımız ilaçların da kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkisi olabilmektedir. Kaybedilen hastalarda en sık görülen ortak özellikler arasında ileri yaş, hipertansiyon, iskemik kalp damar hastalığı, şeker hastalığı, bazı ritm bozuklukları sayılabilir. Bu nedenle ileri yaşlı ve bu grup hastalıklara sahip popülasyonun izolasyonu belirgin önem taşımaktadır. Covid 19 enfeksiyonu kalp kası hücrelerini direkt etkileyerek hasara neden olabilir. Vücudun bağışıklık sisteminin bir yanıtı olarak hücreye hasar veren maddelerin vücutta artışı dolayısı ile kalp kası ve kalp damar sistemi etkilenebilir. Hem virüsün davranış tarzı, hem hastanın hareketsiz kalması ile bağlantılı faktörler dolayısı ile özellikle bacak damarlarında pıhtı oluşmaya eğilim artar, yine virüsün direkt etkisi ve enfeksiyon sırasında artmış olan sitokin ismi verilen maddelerin artışına bağlı kalbi besleyen damarlarda pıhtılaşmaya eğilim ortaya çıkabilir.

Dolayısı ile Covid-19 enfeksiyonu sırasında kalp krizi, ani gelişen kalp yetmezliği, ritm bozuklukları, vücut damarlarında pıhtı oluşumları ve buna bağlı damar tıkanıklıkları ile sık karşılaşılabilmektedir. Covid 19 enfeksiyonu kalp hastalıkları, onların belirtileri ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullandığımız güncel laboratuar tetkiklerinin sonucunu dahi etkileyebilmektedir. Dolayısı ile standart kalp hastalığı teşhis ve tedavi algoritmalarını bozmuştur. Kalp krizi teşhisinde kullandığımız Troponin denilen laboratuar tetkiki Covid 19 enfeksiyonlu hastalarda bu amaçla kullanılamamaktadır. Çünkü komplike ve bazıları henüz belirlenememiş mekanizmalar ile Covid-19 enfeksiyonlu yoğun bakım hastalarında Troponin seviyesinin kalp krizi belirtisi olmadan yükseldiği görülmüştür. Troponin seviyesi hızla yükselen hastaların mekanik ventilatöre ihtiyaç duyma olasılığı ve komplikasyon geliştirme olasılığı oldukça yüksektir. Bu güne kadar kalp krizi teşhisinde kullanılan Troponin tetkiki Covid 19’lu hastalarda hastalığın seyrini belirleme amaçlı rutin olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde kalp yetmezliği teşhisinde faydalandığımız BNP dediğimiz laboratuar tetkikinde de bu grup hastalarda yükseklik görülmektedir.

Ancak hastalığın seyrini tayin açısından BNP seviyesine rutin olarak bakılmasının anlamlı olmadığı görülmüştür. D-Dimer testi, özellikle akciğer embolisi dediğimiz hastalığın teşhisinde kullandığımız, ancak bunun yanında vücutta pıhtı oluşumunun olduğu durumlarda yükselen bir laboratuar tetkikidir. Ancak Covid 19 hastalarında çeşitli mekanizmalar ile tüm damarlarda pıhtılaşmaya eğilim olması nedeniyle D-Dimer seviyesinde yükseklik sık görülmektedir. Troponin seviyesindeki yüksekliğe benzer şekilde D-Dimer yüksekliği de hastalığın seyri hakkında fikir verdiği için Covid-19 enfeksiyonlu solunum yetmezlikli hastalarda rutin olarak bakılmaya çalışılmaktadır. Kalp Hastalıklarında kullanılan ilaçlar ve Covid-19 enfeksiyonu sırasında kullanımı konusunda tereddütler: Özellikle tansiyon tedavisi konusunda biz Kardiyologlar çok soruya maruz kaldık. Hem hekim camiasında, hem hastalarımızda ciddi tereddütler ortaya çıktı. Çünkü etkisini tam bilmediğimiz ve yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıyaydık. Üstelik kullandığımız önemli bir ilaç grubu Covid-19 virüsünün etkilediği Anjiyotensin reseptörleri, ACE dediğimiz bir enzim yolağı üzerinden etki etmekteydi. Başlangıçta bu grup ilaçları kullanan araştırmalarda ilacın enfeksiyon üzerine olumsuz etkisi olabilir denirken hasta sayısının artması ile birlikte bazı araştırmalarda faydalı bile olabileceğine dair veriler dünya tıp literatüründe paylaşılmaya başlandı. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar ciddi bir hasta sayısına ulaşıldı ve araştırmalar birçok konuda daha net yorumlar yapabilmemize sebep olmaya başladı. Etkilenen hasta popülasyonları üzerinde yapılan araştırmaların neticesinde varılan fikir birliği şunu göstermektedir: Hastalarımızın ilaçlarını enfeksiyon nedeniyle kesmesine gerek yoktur. Yeni başlanacak bu grup tansiyon ilaçları ile ilgili karar da kişinin Covid-19 enfeksiyonu olup olmamasından bağımsız olarak standart protokoller eşliğinde verilmelidir. Hastalarımızın kullandığı kolesterol düşürücü ilaçlar, Aspirin türevleri, Beta blokör dediğimiz ilaçların devamında hiçbir mahsur yoktur. Endişeye kapılıp ani kararlar ile ilaçlarını kesmeye gerek bulunmamaktadır. Takip eden hekimlerine danışarak tedavilerinin takiplerini yaptırmaları en doğru karar olacaktır.

Hipertansiyon hastalarının pandemi sırasındaki riski ne kadar yüksektir?

Hastalarımız tarafından bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve en çok endişe oluşturan konu; hipertansiyon hastası olmanın riski artırıp artırmadığıdır. Yoğun bakım ihtiyacı olan, mekanik ventilatöre ihtiyaç duyan veya vefat ile sonuçlanan hastalarda hipertansiyonun en sık görülen hastalık olması bu kanıya varmalarına sebep olmaktadır. Ancak bu zaman kadar yapılan vaka analizlerinde en önemli risk faktörü yaş olarak belirlenmiştir. Yaşın ilerlemesiyle hipertansiyonun görülme olasılığının artışı beklenen bir durumdur. Türkiye’de de vefat oranı ileri yaşlı, hipertansiyonlu hastalarda yüksek orandadır. Ölüm oranı erkeklerde daha fazladır. Oysa 60 yaşın üzerinde hipertansiyon görülme oranı kadınlarda daha yüksek saptanmıştır. Dolayısı ile hipertansiyonun Covid 19 enfeksiyonu için başlı başına bir risk faktörü olduğunu söylemek bugünkü bilgilerimize göre mümkün değildir. Hipertansiyon hastalarının endişesini ekstra olarak artırmasına gerek yoktur. Koruyucu tedbirler, izolasyon her hasta grubu için esastır. Covid-19 pandemisi sırasında influenza ve pnömokok aşılarının uygulanma süreci: Kardiyologların sık maruz kaldığı sorulardan bir tanesi de pnömokok ve influenza aşısının aciliyeti, yapılması konusu idi. İnfluenza veya pnömoni aşıları Covid 19 enfeksiyonundan korumamaktadır. Covid 19 enfeksiyonu geçiren hastalarda ek bir enfeksiyona neden olarak durumun ağrılaşmasına sebep olmaktadırlar. Hem influenza hem pnömokok enfeksiyonları da bugüne kadar kalp hastalarında bazen ölümle sonuçlanabilecek durumlara yol açtığı için kalp hastalarının korunması esastır. Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, bazı doğuştan kalp hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan kalp hastaları mevsimlik grip aşılarını rutin takvimde yaptırmalıdırlar. Rutin takvimde aşılama Ekim ayında yapılır, zamanını geçiren hastalarda Şubat ayına kadar aşılama devam edebilir. Covid19 pandemisi sırasında bu takvimi değişitirmelerine gerek yoktur. Kalp Haslarında pnömoni aşısının yapılması çok önemlidir. İnfluenza aşısından farklı olarak yılın her hangi bir zamanı yapılabilir. Covid-19 enfeksiyonlu kişilerde pnömokok enfeksiyonunun eklenmesi durumu çok kötüleştirebilir. O nedenle aşılama önemlidir.

İki çeşit pnömokok aşısı vardır. KPA-13 aşısı uzun süreli bir bağışıklık kazandırır. Bir kez yapıldıktan sonra tekrarına gerek yoktur.

Diğeri ise PPA-23 aşısıdır. Kısa süreli bir bağışıklık yanıtı oluşturur. Yılda bir tekrarlanması gerekir. İlk PPA-23 aşısı KPA-13 aşısından 1 yıl sonra yapılmaya başlanır.

Kalp hastalığı olan kişiler yaşadığımız pandemi sırasında şu takvimi izleyebilir. Hiç aşı yapılmamışsa tek doz KPA-13 aşısı yapılmalıdır. Daha önce KPA-13 aşısı yapılmış ama PPA-23 aşısı yapılmamış veya son PPA-13 aşısının üzerinden 5 yıl ve daha fazla zaman geçmişse tek doz PPA-23 aşısı yaptırmalıdır. KPS-13 aşısı yapılmış, son 5 yıl içinde PPA-23 aşısı olanların tekrar aşılanmaya ihtiyacı yoktur. Kalp hastaları, 60 yaş üzerindeki bireylerimizin önerilen korunma yöntemlerini uygulaması, fiziki izolasyona maksimum ölçüde dikkat etmeleri en önemli konudur. Eski yaşam koşullarımıza eninde sonunda döneceğiz. Tedbiri elden bırakmadan ve sabırla güzel günlere erişeceğimizi unutmamalıyız.

Sağlıkla kalın…

Dr. Ersin İmren

Kardiyoloji Uzmanı

Yorumlar (1)
Fırat 3 yıl önce
Hocam çok detaylı yazmışsınız teşekkürler.
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@