banner11

16.05.2020, 21:50 132

Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış

Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporunun 13.05.2020 Tarihli Güncellemesine Göre Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış:

Covid-19 enfeksiyonu öncelikle solunum sistemini etkilese de kalp damar sistemi üzerine ciddi etkileri bulunmakta ve dolayısı ile Kardiyoloji hekimlerinin takip ve tedavisini gerektirmektedir. Covid 19, 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve yarasalarda görülen Corona virüsler ile genetik olarak %96 oranında benzerliği bulunan bir virüstür. SARS2-Co-V-2 (Ciddi Akut solunumsal sendrom Koronavirüs 2) olarak da adlandırılan Covid-19 enfeksiyonu akciğerler, kardiyovasküler sistem, bağırsaklar, böbrek, mesane, ösefagus hücrelerinde bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanarak bu organlarla ilgili belirtilere yol açarak enfeksiyon oluşturur.

Öncelikli belirtiler, görülme sıklığına göre, ateş yüksekliği, öksürük, yaygın kas ağrısı, halsizlik ve etkilenen organa bağlı olarak ishal, bulantı, kusma şikayetleridir. Kalp hastalıkları Covid2 enfeksiyonunun bulaşı, seyri, komplikasyonlarının görülme olasılığı ile direkt bağlantılıdır. Korona enfeksiyonunun Aralık’ta Çin’de saptanmasının ardından enfekte hastalar ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastanın kalp damar hastalığı olmasının kişinin Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin arttığı görülmektedir. Enfeksiyonun bulaştığı hastalarda komplikasyon görülme olasılığı, yoğun bakıma yatma oranı ve olumsuz sonuçlarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Enfeksiyonun tedavisi sırasında kullandığımız ilaçların da kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkisi olabilmektedir. Kaybedilen hastalarda en sık görülen ortak özellikler arasında ileri yaş, hipertansiyon, iskemik kalp damar hastalığı, şeker hastalığı, bazı ritm bozuklukları sayılabilir. Bu nedenle ileri yaşlı ve bu grup hastalıklara sahip popülasyonun izolasyonu belirgin önem taşımaktadır. Covid 19 enfeksiyonu kalp kası hücrelerini direkt etkileyerek hasara neden olabilir. Vücudun bağışıklık sisteminin bir yanıtı olarak hücreye hasar veren maddelerin vücutta artışı dolayısı ile kalp kası ve kalp damar sistemi etkilenebilir. Hem virüsün davranış tarzı, hem hastanın hareketsiz kalması ile bağlantılı faktörler dolayısı ile özellikle bacak damarlarında pıhtı oluşmaya eğilim artar, yine virüsün direkt etkisi ve enfeksiyon sırasında artmış olan sitokin ismi verilen maddelerin artışına bağlı kalbi besleyen damarlarda pıhtılaşmaya eğilim ortaya çıkabilir.

Dolayısı ile Covid-19 enfeksiyonu sırasında kalp krizi, ani gelişen kalp yetmezliği, ritm bozuklukları, vücut damarlarında pıhtı oluşumları ve buna bağlı damar tıkanıklıkları ile sık karşılaşılabilmektedir. Covid 19 enfeksiyonu kalp hastalıkları, onların belirtileri ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullandığımız güncel laboratuar tetkiklerinin sonucunu dahi etkileyebilmektedir. Dolayısı ile standart kalp hastalığı teşhis ve tedavi algoritmalarını bozmuştur. Kalp krizi teşhisinde kullandığımız Troponin denilen laboratuar tetkiki Covid 19 enfeksiyonlu hastalarda bu amaçla kullanılamamaktadır. Çünkü komplike ve bazıları henüz belirlenememiş mekanizmalar ile Covid-19 enfeksiyonlu yoğun bakım hastalarında Troponin seviyesinin kalp krizi belirtisi olmadan yükseldiği görülmüştür. Troponin seviyesi hızla yükselen hastaların mekanik ventilatöre ihtiyaç duyma olasılığı ve komplikasyon geliştirme olasılığı oldukça yüksektir. Bu güne kadar kalp krizi teşhisinde kullanılan Troponin tetkiki Covid 19’lu hastalarda hastalığın seyrini belirleme amaçlı rutin olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde kalp yetmezliği teşhisinde faydalandığımız BNP dediğimiz laboratuar tetkikinde de bu grup hastalarda yükseklik görülmektedir.

Ancak hastalığın seyrini tayin açısından BNP seviyesine rutin olarak bakılmasının anlamlı olmadığı görülmüştür. D-Dimer testi, özellikle akciğer embolisi dediğimiz hastalığın teşhisinde kullandığımız, ancak bunun yanında vücutta pıhtı oluşumunun olduğu durumlarda yükselen bir laboratuar tetkikidir. Ancak Covid 19 hastalarında çeşitli mekanizmalar ile tüm damarlarda pıhtılaşmaya eğilim olması nedeniyle D-Dimer seviyesinde yükseklik sık görülmektedir. Troponin seviyesindeki yüksekliğe benzer şekilde D-Dimer yüksekliği de hastalığın seyri hakkında fikir verdiği için Covid-19 enfeksiyonlu solunum yetmezlikli hastalarda rutin olarak bakılmaya çalışılmaktadır. Kalp Hastalıklarında kullanılan ilaçlar ve Covid-19 enfeksiyonu sırasında kullanımı konusunda tereddütler: Özellikle tansiyon tedavisi konusunda biz Kardiyologlar çok soruya maruz kaldık. Hem hekim camiasında, hem hastalarımızda ciddi tereddütler ortaya çıktı. Çünkü etkisini tam bilmediğimiz ve yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıyaydık. Üstelik kullandığımız önemli bir ilaç grubu Covid-19 virüsünün etkilediği Anjiyotensin reseptörleri, ACE dediğimiz bir enzim yolağı üzerinden etki etmekteydi. Başlangıçta bu grup ilaçları kullanan araştırmalarda ilacın enfeksiyon üzerine olumsuz etkisi olabilir denirken hasta sayısının artması ile birlikte bazı araştırmalarda faydalı bile olabileceğine dair veriler dünya tıp literatüründe paylaşılmaya başlandı. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar ciddi bir hasta sayısına ulaşıldı ve araştırmalar birçok konuda daha net yorumlar yapabilmemize sebep olmaya başladı. Etkilenen hasta popülasyonları üzerinde yapılan araştırmaların neticesinde varılan fikir birliği şunu göstermektedir: Hastalarımızın ilaçlarını enfeksiyon nedeniyle kesmesine gerek yoktur. Yeni başlanacak bu grup tansiyon ilaçları ile ilgili karar da kişinin Covid-19 enfeksiyonu olup olmamasından bağımsız olarak standart protokoller eşliğinde verilmelidir. Hastalarımızın kullandığı kolesterol düşürücü ilaçlar, Aspirin türevleri, Beta blokör dediğimiz ilaçların devamında hiçbir mahsur yoktur. Endişeye kapılıp ani kararlar ile ilaçlarını kesmeye gerek bulunmamaktadır. Takip eden hekimlerine danışarak tedavilerinin takiplerini yaptırmaları en doğru karar olacaktır.

Hipertansiyon hastalarının pandemi sırasındaki riski ne kadar yüksektir?

Hastalarımız tarafından bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve en çok endişe oluşturan konu; hipertansiyon hastası olmanın riski artırıp artırmadığıdır. Yoğun bakım ihtiyacı olan, mekanik ventilatöre ihtiyaç duyan veya vefat ile sonuçlanan hastalarda hipertansiyonun en sık görülen hastalık olması bu kanıya varmalarına sebep olmaktadır. Ancak bu zaman kadar yapılan vaka analizlerinde en önemli risk faktörü yaş olarak belirlenmiştir. Yaşın ilerlemesiyle hipertansiyonun görülme olasılığının artışı beklenen bir durumdur. Türkiye’de de vefat oranı ileri yaşlı, hipertansiyonlu hastalarda yüksek orandadır. Ölüm oranı erkeklerde daha fazladır. Oysa 60 yaşın üzerinde hipertansiyon görülme oranı kadınlarda daha yüksek saptanmıştır. Dolayısı ile hipertansiyonun Covid 19 enfeksiyonu için başlı başına bir risk faktörü olduğunu söylemek bugünkü bilgilerimize göre mümkün değildir. Hipertansiyon hastalarının endişesini ekstra olarak artırmasına gerek yoktur. Koruyucu tedbirler, izolasyon her hasta grubu için esastır. Covid-19 pandemisi sırasında influenza ve pnömokok aşılarının uygulanma süreci: Kardiyologların sık maruz kaldığı sorulardan bir tanesi de pnömokok ve influenza aşısının aciliyeti, yapılması konusu idi. İnfluenza veya pnömoni aşıları Covid 19 enfeksiyonundan korumamaktadır. Covid 19 enfeksiyonu geçiren hastalarda ek bir enfeksiyona neden olarak durumun ağrılaşmasına sebep olmaktadırlar. Hem influenza hem pnömokok enfeksiyonları da bugüne kadar kalp hastalarında bazen ölümle sonuçlanabilecek durumlara yol açtığı için kalp hastalarının korunması esastır. Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, bazı doğuştan kalp hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan kalp hastaları mevsimlik grip aşılarını rutin takvimde yaptırmalıdırlar. Rutin takvimde aşılama Ekim ayında yapılır, zamanını geçiren hastalarda Şubat ayına kadar aşılama devam edebilir. Covid19 pandemisi sırasında bu takvimi değişitirmelerine gerek yoktur. Kalp Haslarında pnömoni aşısının yapılması çok önemlidir. İnfluenza aşısından farklı olarak yılın her hangi bir zamanı yapılabilir. Covid-19 enfeksiyonlu kişilerde pnömokok enfeksiyonunun eklenmesi durumu çok kötüleştirebilir. O nedenle aşılama önemlidir.

İki çeşit pnömokok aşısı vardır. KPA-13 aşısı uzun süreli bir bağışıklık kazandırır. Bir kez yapıldıktan sonra tekrarına gerek yoktur.

Diğeri ise PPA-23 aşısıdır. Kısa süreli bir bağışıklık yanıtı oluşturur. Yılda bir tekrarlanması gerekir. İlk PPA-23 aşısı KPA-13 aşısından 1 yıl sonra yapılmaya başlanır.

Kalp hastalığı olan kişiler yaşadığımız pandemi sırasında şu takvimi izleyebilir. Hiç aşı yapılmamışsa tek doz KPA-13 aşısı yapılmalıdır. Daha önce KPA-13 aşısı yapılmış ama PPA-23 aşısı yapılmamış veya son PPA-13 aşısının üzerinden 5 yıl ve daha fazla zaman geçmişse tek doz PPA-23 aşısı yaptırmalıdır. KPS-13 aşısı yapılmış, son 5 yıl içinde PPA-23 aşısı olanların tekrar aşılanmaya ihtiyacı yoktur. Kalp hastaları, 60 yaş üzerindeki bireylerimizin önerilen korunma yöntemlerini uygulaması, fiziki izolasyona maksimum ölçüde dikkat etmeleri en önemli konudur. Eski yaşam koşullarımıza eninde sonunda döneceğiz. Tedbiri elden bırakmadan ve sabırla güzel günlere erişeceğimizi unutmamalıyız.

Sağlıkla kalın…

Dr. Ersin İmren

Kardiyoloji Uzmanı

Yorumlar (1)
Fırat 3 ay önce
Hocam çok detaylı yazmışsınız teşekkürler.
banner1
23°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@