16.05.2020, 21:50 245

Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış

Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporunun 13.05.2020 Tarihli Güncellemesine Göre Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış:

Covid-19 enfeksiyonu öncelikle solunum sistemini etkilese de kalp damar sistemi üzerine ciddi etkileri bulunmakta ve dolayısı ile Kardiyoloji hekimlerinin takip ve tedavisini gerektirmektedir. Covid 19, 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve yarasalarda görülen Corona virüsler ile genetik olarak %96 oranında benzerliği bulunan bir virüstür. SARS2-Co-V-2 (Ciddi Akut solunumsal sendrom Koronavirüs 2) olarak da adlandırılan Covid-19 enfeksiyonu akciğerler, kardiyovasküler sistem, bağırsaklar, böbrek, mesane, ösefagus hücrelerinde bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanarak bu organlarla ilgili belirtilere yol açarak enfeksiyon oluşturur.

Öncelikli belirtiler, görülme sıklığına göre, ateş yüksekliği, öksürük, yaygın kas ağrısı, halsizlik ve etkilenen organa bağlı olarak ishal, bulantı, kusma şikayetleridir. Kalp hastalıkları Covid2 enfeksiyonunun bulaşı, seyri, komplikasyonlarının görülme olasılığı ile direkt bağlantılıdır. Korona enfeksiyonunun Aralık’ta Çin’de saptanmasının ardından enfekte hastalar ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastanın kalp damar hastalığı olmasının kişinin Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin arttığı görülmektedir. Enfeksiyonun bulaştığı hastalarda komplikasyon görülme olasılığı, yoğun bakıma yatma oranı ve olumsuz sonuçlarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Enfeksiyonun tedavisi sırasında kullandığımız ilaçların da kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkisi olabilmektedir. Kaybedilen hastalarda en sık görülen ortak özellikler arasında ileri yaş, hipertansiyon, iskemik kalp damar hastalığı, şeker hastalığı, bazı ritm bozuklukları sayılabilir. Bu nedenle ileri yaşlı ve bu grup hastalıklara sahip popülasyonun izolasyonu belirgin önem taşımaktadır. Covid 19 enfeksiyonu kalp kası hücrelerini direkt etkileyerek hasara neden olabilir. Vücudun bağışıklık sisteminin bir yanıtı olarak hücreye hasar veren maddelerin vücutta artışı dolayısı ile kalp kası ve kalp damar sistemi etkilenebilir. Hem virüsün davranış tarzı, hem hastanın hareketsiz kalması ile bağlantılı faktörler dolayısı ile özellikle bacak damarlarında pıhtı oluşmaya eğilim artar, yine virüsün direkt etkisi ve enfeksiyon sırasında artmış olan sitokin ismi verilen maddelerin artışına bağlı kalbi besleyen damarlarda pıhtılaşmaya eğilim ortaya çıkabilir.

Dolayısı ile Covid-19 enfeksiyonu sırasında kalp krizi, ani gelişen kalp yetmezliği, ritm bozuklukları, vücut damarlarında pıhtı oluşumları ve buna bağlı damar tıkanıklıkları ile sık karşılaşılabilmektedir. Covid 19 enfeksiyonu kalp hastalıkları, onların belirtileri ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullandığımız güncel laboratuar tetkiklerinin sonucunu dahi etkileyebilmektedir. Dolayısı ile standart kalp hastalığı teşhis ve tedavi algoritmalarını bozmuştur. Kalp krizi teşhisinde kullandığımız Troponin denilen laboratuar tetkiki Covid 19 enfeksiyonlu hastalarda bu amaçla kullanılamamaktadır. Çünkü komplike ve bazıları henüz belirlenememiş mekanizmalar ile Covid-19 enfeksiyonlu yoğun bakım hastalarında Troponin seviyesinin kalp krizi belirtisi olmadan yükseldiği görülmüştür. Troponin seviyesi hızla yükselen hastaların mekanik ventilatöre ihtiyaç duyma olasılığı ve komplikasyon geliştirme olasılığı oldukça yüksektir. Bu güne kadar kalp krizi teşhisinde kullanılan Troponin tetkiki Covid 19’lu hastalarda hastalığın seyrini belirleme amaçlı rutin olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde kalp yetmezliği teşhisinde faydalandığımız BNP dediğimiz laboratuar tetkikinde de bu grup hastalarda yükseklik görülmektedir.

Ancak hastalığın seyrini tayin açısından BNP seviyesine rutin olarak bakılmasının anlamlı olmadığı görülmüştür. D-Dimer testi, özellikle akciğer embolisi dediğimiz hastalığın teşhisinde kullandığımız, ancak bunun yanında vücutta pıhtı oluşumunun olduğu durumlarda yükselen bir laboratuar tetkikidir. Ancak Covid 19 hastalarında çeşitli mekanizmalar ile tüm damarlarda pıhtılaşmaya eğilim olması nedeniyle D-Dimer seviyesinde yükseklik sık görülmektedir. Troponin seviyesindeki yüksekliğe benzer şekilde D-Dimer yüksekliği de hastalığın seyri hakkında fikir verdiği için Covid-19 enfeksiyonlu solunum yetmezlikli hastalarda rutin olarak bakılmaya çalışılmaktadır. Kalp Hastalıklarında kullanılan ilaçlar ve Covid-19 enfeksiyonu sırasında kullanımı konusunda tereddütler: Özellikle tansiyon tedavisi konusunda biz Kardiyologlar çok soruya maruz kaldık. Hem hekim camiasında, hem hastalarımızda ciddi tereddütler ortaya çıktı. Çünkü etkisini tam bilmediğimiz ve yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıyaydık. Üstelik kullandığımız önemli bir ilaç grubu Covid-19 virüsünün etkilediği Anjiyotensin reseptörleri, ACE dediğimiz bir enzim yolağı üzerinden etki etmekteydi. Başlangıçta bu grup ilaçları kullanan araştırmalarda ilacın enfeksiyon üzerine olumsuz etkisi olabilir denirken hasta sayısının artması ile birlikte bazı araştırmalarda faydalı bile olabileceğine dair veriler dünya tıp literatüründe paylaşılmaya başlandı. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar ciddi bir hasta sayısına ulaşıldı ve araştırmalar birçok konuda daha net yorumlar yapabilmemize sebep olmaya başladı. Etkilenen hasta popülasyonları üzerinde yapılan araştırmaların neticesinde varılan fikir birliği şunu göstermektedir: Hastalarımızın ilaçlarını enfeksiyon nedeniyle kesmesine gerek yoktur. Yeni başlanacak bu grup tansiyon ilaçları ile ilgili karar da kişinin Covid-19 enfeksiyonu olup olmamasından bağımsız olarak standart protokoller eşliğinde verilmelidir. Hastalarımızın kullandığı kolesterol düşürücü ilaçlar, Aspirin türevleri, Beta blokör dediğimiz ilaçların devamında hiçbir mahsur yoktur. Endişeye kapılıp ani kararlar ile ilaçlarını kesmeye gerek bulunmamaktadır. Takip eden hekimlerine danışarak tedavilerinin takiplerini yaptırmaları en doğru karar olacaktır.

Hipertansiyon hastalarının pandemi sırasındaki riski ne kadar yüksektir?

Hastalarımız tarafından bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve en çok endişe oluşturan konu; hipertansiyon hastası olmanın riski artırıp artırmadığıdır. Yoğun bakım ihtiyacı olan, mekanik ventilatöre ihtiyaç duyan veya vefat ile sonuçlanan hastalarda hipertansiyonun en sık görülen hastalık olması bu kanıya varmalarına sebep olmaktadır. Ancak bu zaman kadar yapılan vaka analizlerinde en önemli risk faktörü yaş olarak belirlenmiştir. Yaşın ilerlemesiyle hipertansiyonun görülme olasılığının artışı beklenen bir durumdur. Türkiye’de de vefat oranı ileri yaşlı, hipertansiyonlu hastalarda yüksek orandadır. Ölüm oranı erkeklerde daha fazladır. Oysa 60 yaşın üzerinde hipertansiyon görülme oranı kadınlarda daha yüksek saptanmıştır. Dolayısı ile hipertansiyonun Covid 19 enfeksiyonu için başlı başına bir risk faktörü olduğunu söylemek bugünkü bilgilerimize göre mümkün değildir. Hipertansiyon hastalarının endişesini ekstra olarak artırmasına gerek yoktur. Koruyucu tedbirler, izolasyon her hasta grubu için esastır. Covid-19 pandemisi sırasında influenza ve pnömokok aşılarının uygulanma süreci: Kardiyologların sık maruz kaldığı sorulardan bir tanesi de pnömokok ve influenza aşısının aciliyeti, yapılması konusu idi. İnfluenza veya pnömoni aşıları Covid 19 enfeksiyonundan korumamaktadır. Covid 19 enfeksiyonu geçiren hastalarda ek bir enfeksiyona neden olarak durumun ağrılaşmasına sebep olmaktadırlar. Hem influenza hem pnömokok enfeksiyonları da bugüne kadar kalp hastalarında bazen ölümle sonuçlanabilecek durumlara yol açtığı için kalp hastalarının korunması esastır. Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, bazı doğuştan kalp hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan kalp hastaları mevsimlik grip aşılarını rutin takvimde yaptırmalıdırlar. Rutin takvimde aşılama Ekim ayında yapılır, zamanını geçiren hastalarda Şubat ayına kadar aşılama devam edebilir. Covid19 pandemisi sırasında bu takvimi değişitirmelerine gerek yoktur. Kalp Haslarında pnömoni aşısının yapılması çok önemlidir. İnfluenza aşısından farklı olarak yılın her hangi bir zamanı yapılabilir. Covid-19 enfeksiyonlu kişilerde pnömokok enfeksiyonunun eklenmesi durumu çok kötüleştirebilir. O nedenle aşılama önemlidir.

İki çeşit pnömokok aşısı vardır. KPA-13 aşısı uzun süreli bir bağışıklık kazandırır. Bir kez yapıldıktan sonra tekrarına gerek yoktur.

Diğeri ise PPA-23 aşısıdır. Kısa süreli bir bağışıklık yanıtı oluşturur. Yılda bir tekrarlanması gerekir. İlk PPA-23 aşısı KPA-13 aşısından 1 yıl sonra yapılmaya başlanır.

Kalp hastalığı olan kişiler yaşadığımız pandemi sırasında şu takvimi izleyebilir. Hiç aşı yapılmamışsa tek doz KPA-13 aşısı yapılmalıdır. Daha önce KPA-13 aşısı yapılmış ama PPA-23 aşısı yapılmamış veya son PPA-13 aşısının üzerinden 5 yıl ve daha fazla zaman geçmişse tek doz PPA-23 aşısı yaptırmalıdır. KPS-13 aşısı yapılmış, son 5 yıl içinde PPA-23 aşısı olanların tekrar aşılanmaya ihtiyacı yoktur. Kalp hastaları, 60 yaş üzerindeki bireylerimizin önerilen korunma yöntemlerini uygulaması, fiziki izolasyona maksimum ölçüde dikkat etmeleri en önemli konudur. Eski yaşam koşullarımıza eninde sonunda döneceğiz. Tedbiri elden bırakmadan ve sabırla güzel günlere erişeceğimizi unutmamalıyız.

Sağlıkla kalın…

Dr. Ersin İmren

Kardiyoloji Uzmanı

Yorumlar (1)
Fırat 1 yıl önce
Hocam çok detaylı yazmışsınız teşekkürler.
24°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@