16.05.2020, 21:50 222

Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış

Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporunun 13.05.2020 Tarihli Güncellemesine Göre Covid 19 Enfeksiyonunun Kardiyovasküler Etkilerine Bakış:

Covid-19 enfeksiyonu öncelikle solunum sistemini etkilese de kalp damar sistemi üzerine ciddi etkileri bulunmakta ve dolayısı ile Kardiyoloji hekimlerinin takip ve tedavisini gerektirmektedir. Covid 19, 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve yarasalarda görülen Corona virüsler ile genetik olarak %96 oranında benzerliği bulunan bir virüstür. SARS2-Co-V-2 (Ciddi Akut solunumsal sendrom Koronavirüs 2) olarak da adlandırılan Covid-19 enfeksiyonu akciğerler, kardiyovasküler sistem, bağırsaklar, böbrek, mesane, ösefagus hücrelerinde bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanarak bu organlarla ilgili belirtilere yol açarak enfeksiyon oluşturur.

Öncelikli belirtiler, görülme sıklığına göre, ateş yüksekliği, öksürük, yaygın kas ağrısı, halsizlik ve etkilenen organa bağlı olarak ishal, bulantı, kusma şikayetleridir. Kalp hastalıkları Covid2 enfeksiyonunun bulaşı, seyri, komplikasyonlarının görülme olasılığı ile direkt bağlantılıdır. Korona enfeksiyonunun Aralık’ta Çin’de saptanmasının ardından enfekte hastalar ile ilgili yapılan çalışmalarda, hastanın kalp damar hastalığı olmasının kişinin Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin arttığı görülmektedir. Enfeksiyonun bulaştığı hastalarda komplikasyon görülme olasılığı, yoğun bakıma yatma oranı ve olumsuz sonuçlarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir. Enfeksiyonun tedavisi sırasında kullandığımız ilaçların da kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkisi olabilmektedir. Kaybedilen hastalarda en sık görülen ortak özellikler arasında ileri yaş, hipertansiyon, iskemik kalp damar hastalığı, şeker hastalığı, bazı ritm bozuklukları sayılabilir. Bu nedenle ileri yaşlı ve bu grup hastalıklara sahip popülasyonun izolasyonu belirgin önem taşımaktadır. Covid 19 enfeksiyonu kalp kası hücrelerini direkt etkileyerek hasara neden olabilir. Vücudun bağışıklık sisteminin bir yanıtı olarak hücreye hasar veren maddelerin vücutta artışı dolayısı ile kalp kası ve kalp damar sistemi etkilenebilir. Hem virüsün davranış tarzı, hem hastanın hareketsiz kalması ile bağlantılı faktörler dolayısı ile özellikle bacak damarlarında pıhtı oluşmaya eğilim artar, yine virüsün direkt etkisi ve enfeksiyon sırasında artmış olan sitokin ismi verilen maddelerin artışına bağlı kalbi besleyen damarlarda pıhtılaşmaya eğilim ortaya çıkabilir.

Dolayısı ile Covid-19 enfeksiyonu sırasında kalp krizi, ani gelişen kalp yetmezliği, ritm bozuklukları, vücut damarlarında pıhtı oluşumları ve buna bağlı damar tıkanıklıkları ile sık karşılaşılabilmektedir. Covid 19 enfeksiyonu kalp hastalıkları, onların belirtileri ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullandığımız güncel laboratuar tetkiklerinin sonucunu dahi etkileyebilmektedir. Dolayısı ile standart kalp hastalığı teşhis ve tedavi algoritmalarını bozmuştur. Kalp krizi teşhisinde kullandığımız Troponin denilen laboratuar tetkiki Covid 19 enfeksiyonlu hastalarda bu amaçla kullanılamamaktadır. Çünkü komplike ve bazıları henüz belirlenememiş mekanizmalar ile Covid-19 enfeksiyonlu yoğun bakım hastalarında Troponin seviyesinin kalp krizi belirtisi olmadan yükseldiği görülmüştür. Troponin seviyesi hızla yükselen hastaların mekanik ventilatöre ihtiyaç duyma olasılığı ve komplikasyon geliştirme olasılığı oldukça yüksektir. Bu güne kadar kalp krizi teşhisinde kullanılan Troponin tetkiki Covid 19’lu hastalarda hastalığın seyrini belirleme amaçlı rutin olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde kalp yetmezliği teşhisinde faydalandığımız BNP dediğimiz laboratuar tetkikinde de bu grup hastalarda yükseklik görülmektedir.

Ancak hastalığın seyrini tayin açısından BNP seviyesine rutin olarak bakılmasının anlamlı olmadığı görülmüştür. D-Dimer testi, özellikle akciğer embolisi dediğimiz hastalığın teşhisinde kullandığımız, ancak bunun yanında vücutta pıhtı oluşumunun olduğu durumlarda yükselen bir laboratuar tetkikidir. Ancak Covid 19 hastalarında çeşitli mekanizmalar ile tüm damarlarda pıhtılaşmaya eğilim olması nedeniyle D-Dimer seviyesinde yükseklik sık görülmektedir. Troponin seviyesindeki yüksekliğe benzer şekilde D-Dimer yüksekliği de hastalığın seyri hakkında fikir verdiği için Covid-19 enfeksiyonlu solunum yetmezlikli hastalarda rutin olarak bakılmaya çalışılmaktadır. Kalp Hastalıklarında kullanılan ilaçlar ve Covid-19 enfeksiyonu sırasında kullanımı konusunda tereddütler: Özellikle tansiyon tedavisi konusunda biz Kardiyologlar çok soruya maruz kaldık. Hem hekim camiasında, hem hastalarımızda ciddi tereddütler ortaya çıktı. Çünkü etkisini tam bilmediğimiz ve yeni bir enfeksiyon ile karşı karşıyaydık. Üstelik kullandığımız önemli bir ilaç grubu Covid-19 virüsünün etkilediği Anjiyotensin reseptörleri, ACE dediğimiz bir enzim yolağı üzerinden etki etmekteydi. Başlangıçta bu grup ilaçları kullanan araştırmalarda ilacın enfeksiyon üzerine olumsuz etkisi olabilir denirken hasta sayısının artması ile birlikte bazı araştırmalarda faydalı bile olabileceğine dair veriler dünya tıp literatüründe paylaşılmaya başlandı. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar ciddi bir hasta sayısına ulaşıldı ve araştırmalar birçok konuda daha net yorumlar yapabilmemize sebep olmaya başladı. Etkilenen hasta popülasyonları üzerinde yapılan araştırmaların neticesinde varılan fikir birliği şunu göstermektedir: Hastalarımızın ilaçlarını enfeksiyon nedeniyle kesmesine gerek yoktur. Yeni başlanacak bu grup tansiyon ilaçları ile ilgili karar da kişinin Covid-19 enfeksiyonu olup olmamasından bağımsız olarak standart protokoller eşliğinde verilmelidir. Hastalarımızın kullandığı kolesterol düşürücü ilaçlar, Aspirin türevleri, Beta blokör dediğimiz ilaçların devamında hiçbir mahsur yoktur. Endişeye kapılıp ani kararlar ile ilaçlarını kesmeye gerek bulunmamaktadır. Takip eden hekimlerine danışarak tedavilerinin takiplerini yaptırmaları en doğru karar olacaktır.

Hipertansiyon hastalarının pandemi sırasındaki riski ne kadar yüksektir?

Hastalarımız tarafından bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve en çok endişe oluşturan konu; hipertansiyon hastası olmanın riski artırıp artırmadığıdır. Yoğun bakım ihtiyacı olan, mekanik ventilatöre ihtiyaç duyan veya vefat ile sonuçlanan hastalarda hipertansiyonun en sık görülen hastalık olması bu kanıya varmalarına sebep olmaktadır. Ancak bu zaman kadar yapılan vaka analizlerinde en önemli risk faktörü yaş olarak belirlenmiştir. Yaşın ilerlemesiyle hipertansiyonun görülme olasılığının artışı beklenen bir durumdur. Türkiye’de de vefat oranı ileri yaşlı, hipertansiyonlu hastalarda yüksek orandadır. Ölüm oranı erkeklerde daha fazladır. Oysa 60 yaşın üzerinde hipertansiyon görülme oranı kadınlarda daha yüksek saptanmıştır. Dolayısı ile hipertansiyonun Covid 19 enfeksiyonu için başlı başına bir risk faktörü olduğunu söylemek bugünkü bilgilerimize göre mümkün değildir. Hipertansiyon hastalarının endişesini ekstra olarak artırmasına gerek yoktur. Koruyucu tedbirler, izolasyon her hasta grubu için esastır. Covid-19 pandemisi sırasında influenza ve pnömokok aşılarının uygulanma süreci: Kardiyologların sık maruz kaldığı sorulardan bir tanesi de pnömokok ve influenza aşısının aciliyeti, yapılması konusu idi. İnfluenza veya pnömoni aşıları Covid 19 enfeksiyonundan korumamaktadır. Covid 19 enfeksiyonu geçiren hastalarda ek bir enfeksiyona neden olarak durumun ağrılaşmasına sebep olmaktadırlar. Hem influenza hem pnömokok enfeksiyonları da bugüne kadar kalp hastalarında bazen ölümle sonuçlanabilecek durumlara yol açtığı için kalp hastalarının korunması esastır. Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, bazı doğuştan kalp hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan kalp hastaları mevsimlik grip aşılarını rutin takvimde yaptırmalıdırlar. Rutin takvimde aşılama Ekim ayında yapılır, zamanını geçiren hastalarda Şubat ayına kadar aşılama devam edebilir. Covid19 pandemisi sırasında bu takvimi değişitirmelerine gerek yoktur. Kalp Haslarında pnömoni aşısının yapılması çok önemlidir. İnfluenza aşısından farklı olarak yılın her hangi bir zamanı yapılabilir. Covid-19 enfeksiyonlu kişilerde pnömokok enfeksiyonunun eklenmesi durumu çok kötüleştirebilir. O nedenle aşılama önemlidir.

İki çeşit pnömokok aşısı vardır. KPA-13 aşısı uzun süreli bir bağışıklık kazandırır. Bir kez yapıldıktan sonra tekrarına gerek yoktur.

Diğeri ise PPA-23 aşısıdır. Kısa süreli bir bağışıklık yanıtı oluşturur. Yılda bir tekrarlanması gerekir. İlk PPA-23 aşısı KPA-13 aşısından 1 yıl sonra yapılmaya başlanır.

Kalp hastalığı olan kişiler yaşadığımız pandemi sırasında şu takvimi izleyebilir. Hiç aşı yapılmamışsa tek doz KPA-13 aşısı yapılmalıdır. Daha önce KPA-13 aşısı yapılmış ama PPA-23 aşısı yapılmamış veya son PPA-13 aşısının üzerinden 5 yıl ve daha fazla zaman geçmişse tek doz PPA-23 aşısı yaptırmalıdır. KPS-13 aşısı yapılmış, son 5 yıl içinde PPA-23 aşısı olanların tekrar aşılanmaya ihtiyacı yoktur. Kalp hastaları, 60 yaş üzerindeki bireylerimizin önerilen korunma yöntemlerini uygulaması, fiziki izolasyona maksimum ölçüde dikkat etmeleri en önemli konudur. Eski yaşam koşullarımıza eninde sonunda döneceğiz. Tedbiri elden bırakmadan ve sabırla güzel günlere erişeceğimizi unutmamalıyız.

Sağlıkla kalın…

Dr. Ersin İmren

Kardiyoloji Uzmanı

Yorumlar (1)
Fırat 11 ay önce
Hocam çok detaylı yazmışsınız teşekkürler.
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@