Japonya’nın Masum Olmayan Kısa Tarihi

Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü

EXTRA 29.08.2020, 11:51 29.08.2020, 12:36
Japonya’nın Masum Olmayan Kısa Tarihi

Kan Donduran Deneylerde Yüzbinlerce İnsanın Öldürüldüğü 731. Birim

Bugün Japonya denildiğinde hepimizin aklına çalışkan, geleneklerine bağlı, başarılı ve mütevazi bir ülke geliyor. Ancak 2. Dünya Savaşı döneminde bu durum çok farklıydı. Japonya Mançurya Bölgesini işgali sırasında o bölgede 731. Birim kuruldu. Bu birim su arıtma ve hastalıklarla mücadele birimi olarak görünüyordu ama bu sadece içeride yapılan korkunç katliamı gizleme amacıyla verilmiş bir isimdi. 

Biyolojik Savaş

Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’nda Ypres Muharebesi’nde kullandığı zehirli klor gazının İtilaf Devletleri’ne 15000 kayıp verdirmesi biyolojik savaşın potansiyelini göstermişti. Biyolojik silahların öldürme potansiyelini gören Japon ordu mensupları 2. Dünya Savaşı sırasında bu konu üzerinde araştırmalar yapılması için çalıştılar. İmparator hirohito’nun da onay vermesiyle Japonya 1936 yılında işgal ettiği Mançurya bölgesindeki bir hapishane tesisini yeniden düzenleyip genişleterek burada bir tesis kurdu. Tesis "Kwantung Ordusu Salgın Hastalıkları Önleme ve Su Arıtma Departmanı" ya da kısaca "731. Birim" olarak isimlendirildi. Birimin başına Kyoto Üniversitesi mezunu mikrobiyolog olan Shiro İshii getirildi.

Güçlü Finansal Destek ve Teşvik

1940 yılına gelindiğinde farklı birimlerde 731. birim bünyesine dahil edildi ve on binden fazla japon doktor ve araştırmacı personel 731. Birim için faaliyet göstermeye başladı. Normal zamanlarda insanlar üzerinde deney yapılamaması ve burada bu imkanın olması ayrıca yeni kurulan bu birime Japon hükümeti tarafından yapılan güçlü finansal destekler nedeniyle Japonya’daki birçok araştırmacı içeride olanları bilmesine rağmen burada çalışmak için başvuru yapıyor hatta gönüllü oluyordu. Birim bünyesinde görev yapanlar ise her ne kadar kan donduran deneylere dahil de olsalar bu nedenlerden dolayı burada çalışma iiçin istekli davranıyorlardı.

Tek Yönlü Trenler

731. Birime getirilen mahkumlar genelde savaş esirleri, Japonya karşıtı militanlar, suçlular, siyasi mahkumlar ve şüpheli davranışlar sergileyen insanlardan oluşuyordu. Bu insanlar tesise giden tek yönlü (sadece gidiş) bir trene biniyordu. 731. Birim bu trenlerle oraya giden hiç kimsenin geri dönmediği bir yerdi. Birime dışarıdan giriş yasaktı hatta birimi çevreleyen tek örgülerin yakınlarında bile dolaşmak yasaktı. Bölgede yaşayan halkta buradan oldukça korkuyordu çünkü buraya giden kimsenin geri döndüğünü görmemişlerdi.

Maruta

731. Birime getirilen esirlere Japonlar Maruta diyordu. Japonca kütük anlamına gelen bu kelime içeride çalışan personel tarafından “bugün kaç kütük geldi” tarzında espri malzemesi olarak kullanılıyordu. Bunun bir nedeni de 731. birim hakkında dışarıya bilgi verilirken burasının bir kereste tesisi olduğunun söylenmesi idi. Japon hükümeti burada denek olarak maymun ve benzeri primatlar kullanıldığını ileri sürüyordu. Nitekim deneylerde ölen insanlar yakılarak yok edildiğinden ve dışarıdan hiç kimsenin içeriye alınmamasından ötürü bu paravan savaşın bitimine kadar kullanıldı.   

Kesilen, Biçilen İnsanlar

731. Birimde deneylerde esirler hiçbir anestezi uygulaması yapılmadan canlı halde kesilerek incelendi. Kurbanların organları çıkarıldı ve çapraz organ nakli operasyonları yapıldı. Kurbanların kol ve bacakları ampute edilerek ters bir şekilde vücutlarına yeniden dikildi. Bazı kurbanlara bulaşıcı hastalıklar bulaştırıldı ve hastalıkların organlar üzerindeki etkilerini görmek maksadıyla canlı bir şekilde onları kestiler. Deneylerin kurbanlar canlıyken yapılma sebebi ölümden sonra gerçekleşmeye başlayan doku bozunmalarının araştırmalara zarar vereceğinin düşünülmesiydi. Bu deneyler kadın, erkek hatta bebeklere bile yapıldı. Deneylerin neredeyse hepsi kurbanların ölümüyle sonuçlandı. Sağ kalabilen kurbanlar ise yakılarak yok edildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yayma

731. Birimde kurbanlara aşı yapıldığı söyleniyordu ancak yapılan işlem esirlere bulaşıcı hastalıkların enjekte edilmesiydi. Hastalık bulaştırılan kurbanlar canlı canlı kesilerek inceleniyordu. Japonlar daha sonra burdan elde ettikleri bilgilerle biyolojik silahlar yaptılar ve bu silahları farklı yerlerde denediler. Veba, şarbon, kolera, tetanos gibi bulaşıcı hastalıklar bombaların içine yerleştirilerek işgal edilen bölgelere askeri uçaklar ile atıldı. Japonya’nın bu saldırıları sonucunda 500 bin sivilin hayatını kaybettiği düşünülüyor. 731. Birimdeki akıl almaz işkenceler sadece birimin içerisinde değil Japonya’nın ulaşabildiği bütün düşman ülkelerine taşmıştır.

Donma Deneyleri

Soğuğun insan vücudu üzerindeki etkileri incelemek amacıyla mahkumların kol, bacak veya farklı uzuvları donduruluyor ve farklı sıcaklıklardaki suların içine sokularak çözünme hızları inceleniyordu. Bazı mahkumlar dayanılmaz derecede soğutulmuş hücrelere yerleştirilerek ne kadar hayatta kalabildiklerine bakılıyordu. Yavaş yavaş acı içinde ölen mahkumların cesetleri sonrasında gene kesim işlemi yapılarak organlardaki etkilerine bakılıyordu. Donma deneylerinde birçok mahkum kangren sebebiyle uzuvlarının tamamını veya bir kısmını kaybetti. Japonlar mahkumların donan uzuvlarının çözünüp çözünmediğini ise onlara copla veya sert cisimlerle vurarak anlıyorlardı.

Frengi Deneyleri

731. birimde bazı mahkumlara Frengi hastalığı bulaştırılıyordu. Frengi hastalığı bulaştırılan mahkumlar ise sağlıklı mahkumlarla cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyordu. Sonrasında hastalık bulaştırılan mahkumlara hastalığın iç organlardaki etkilerini görmek amacıyla dirikesim uygulanıyordu. Hastalık taşıyan kurbanlar, kendilerine zorla hastalık bulaştırılmasına rağmen hastalıklı oldukları için suçlanıyor ve işkence görüyordu. Frengi deneyleri çocuklara da yapıldı bazı çocuklar hastalığın etkilerinin incelenmesi amacıyla korkunç deneylere maruz kaldılar.

Zorunlu Gebelik

731. Birimdeki kadın mahkumlar için burada olmak çok daha zordu. Birçok kadın mahkuma cinsel yolla geçen Frengi hastalığı bulaştırıldı ve farklı mahkumlarla ilişkiye zorlandılar. Sağlıklı olan kadın mahkumlar ise sürekli olarak tecavize uğruyorlardı. Hamile kalmaya zorlanan kadın mahkumlara hastalıklar bulaştırılıyor ve hastalığın bebeğe geçip geçmediği inceleniyordu. Bunu incelemek için Japonlar çoğunlukla bebeğin doğmasını da beklemiyorlardı. Burada doğan sağlıklı bebekler ise farklı deneylerde kullanılıyordu. 731. Birimde birçok doğum gewrçekleşti ancak bu doğumlardan dünyaya gelen bebeklerden hiçbiri hayatta bırakılmadı.

Silah Testleri

731. Birimdeki işkencelerin bir sınırı yoktu. Buradaki mahkumlar silah testlerinde dahi kullanılıyorlardı. mahkumlara farklı pozisyonlardan ve mesafelerden ateş ediliyor ve kurşunun yarattığı tahribat inceleniyordu. Bazen gardiyanlar kim daha çok öldürecek şeklinde iddiaya giriyor mahkumları vuruyordu. Mahkumların yakınlarında el bombaları patlatılıyordu. Mahkumlar kazıklara bağlanıyor ve üzerlerinde alev silahı deneniyordu. Yine kazıklara bağlanmış mahkumlar üzerinde kimyasal ve biyolojik silahlar denendi.

Mahkum Mahkumdur

Bütün bu deneyler dışında akıl almaz birçok korkunç deney yapıldı. Mahkumlar ölene kadar aç ve susuz bırakıldı. Basınç odalarında ölene kadar yüksek basınçlara maruz kaldılar. Mahkumlar ölümcül düzeylerde X ışınlarına maruz bırakıldılar. Hayvan kanı enjekte edilen mahkumlar oldu. diri diri yakıldılar ve diri diri gömüldüler. Japonya içinse onlar sadece aşağılık insanlar idi çünkü Japonya savaş esirlerini zaten öldürecekti. Onlara göre bu mahkumlar bilime katkı sağlayarak öldükleri için şikayet etmemeli hatta mutlu olmalıydılar. Böylesi bir düşünce yapısına sahip olan Japonlar mahkumlara yaptıkları işkenceler ve sapkın deneyler konusunda vicdani anlamda kendilerini tutma gereğini duymadılar.

Savaş Sonrası 731. Birim

Japonya tesilim olduktan sonra 731. Birimdeki faaliyetler bir anda durdu. Tesisin başındaki isim olan Shiro İshii bütün kayıtların yok edilmesini ve tesisin imha edilmesi emrini verdi ancak tesisler zorlu savaş şartlarına uygun bir şekilde inşa edildiği için tam anlamıyla bu gerçekleşmedi. ABD burada yapılan deneylerin sonuçlarının kendileriyle paylaşılması şartı ile Shiro İshii ve buradaki acımasızlığa dahil olan birçok kişiye dokunulmazlık sağladı ve davalarını düşürdü. İçlerinden bazıları hayatları boyunca gözetlenmelerine rağmen ABD’ye yerleşti. Sovyetlerde yargılanan 731. birim üyeleri ise Sibirya’da 5 ile 25 yıl arasında değişen sürelerde esir kamplarında çalışma cezaları aldılar. Ancak bu cezalar bile Sovyet ceza sistemi için oldukça hafif sayılabilecek cezalardı.

Üstü Kapatılan İnsanlık Ayıbı

731. Birimde çalışan görevlilerden neredeyse hepsi ABD’nin Japonya’yı işgali döneminde serbest bırakıldılar. Deney sonuçlarının ABD ile paylaşılması ile beraber serbest kalan 731. birim görevlileri geçmişte yaptıklarına bakılmaksızın eski görevlerine devam ettiler. Bu insanlar çoğunlukla doktorlar, profesörler, mikrobiyologlardan oluşuyordu. ABD 731. birimin üzerini kapatmış ve burada çalışanların yaptıklarının hesabı hiç sorulalamıştı. 731. Birimde yaşananların dünya tarafından bilinmesi ise neredeyse 40 yıl sonrasında 1981 yılında bir tanığın ifadeleriyle ortaya çıktı ve sonrasında yapılan araştırmalar burada işlenen insanlık suçlarını günyüzüne çıkardı. 

Japonya Tarihindeki Kara Leke

Japonya 2. Dünya Savaşında ülkeye atılan iki atom bombası nedeniyle bugün hala savaş mağduru olduğunu iddia ediyor ve 731. Birimde yaşananları kesin bir dille reddediyor. Japonya'da okul kitaplarında çocuklara ülkelerinin saldırgan olmadığı ile ilgili tarih bilgisi okutuluyor. Burada yaşananlar hiç yaşanmamış gibi davranıyor. Üstelik burada insanlık suçu işleyen hiç bir görevli yaptıkları nedeniyle yargılanmadı ve olayın üzeri uzunca bir süre kapatıldı. 731. Birimde yaşananlar insanların ne kadar acımasız olabileceği ile ilgili bir tarih dersi niteliğinde.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 35 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 35 52
7. Real Betis 34 51
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 34 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@