Japonya’nın Masum Olmayan Kısa Tarihi

Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü

EXTRA 29.08.2020, 11:51 29.08.2020, 12:36
Japonya’nın Masum Olmayan Kısa Tarihi
banner31

Kan Donduran Deneylerde Yüzbinlerce İnsanın Öldürüldüğü 731. Birim

Bugün Japonya denildiğinde hepimizin aklına çalışkan, geleneklerine bağlı, başarılı ve mütevazi bir ülke geliyor. Ancak 2. Dünya Savaşı döneminde bu durum çok farklıydı. Japonya Mançurya Bölgesini işgali sırasında o bölgede 731. Birim kuruldu. Bu birim su arıtma ve hastalıklarla mücadele birimi olarak görünüyordu ama bu sadece içeride yapılan korkunç katliamı gizleme amacıyla verilmiş bir isimdi. 

Biyolojik Savaş

Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’nda Ypres Muharebesi’nde kullandığı zehirli klor gazının İtilaf Devletleri’ne 15000 kayıp verdirmesi biyolojik savaşın potansiyelini göstermişti. Biyolojik silahların öldürme potansiyelini gören Japon ordu mensupları 2. Dünya Savaşı sırasında bu konu üzerinde araştırmalar yapılması için çalıştılar. İmparator hirohito’nun da onay vermesiyle Japonya 1936 yılında işgal ettiği Mançurya bölgesindeki bir hapishane tesisini yeniden düzenleyip genişleterek burada bir tesis kurdu. Tesis "Kwantung Ordusu Salgın Hastalıkları Önleme ve Su Arıtma Departmanı" ya da kısaca "731. Birim" olarak isimlendirildi. Birimin başına Kyoto Üniversitesi mezunu mikrobiyolog olan Shiro İshii getirildi.

Güçlü Finansal Destek ve Teşvik

1940 yılına gelindiğinde farklı birimlerde 731. birim bünyesine dahil edildi ve on binden fazla japon doktor ve araştırmacı personel 731. Birim için faaliyet göstermeye başladı. Normal zamanlarda insanlar üzerinde deney yapılamaması ve burada bu imkanın olması ayrıca yeni kurulan bu birime Japon hükümeti tarafından yapılan güçlü finansal destekler nedeniyle Japonya’daki birçok araştırmacı içeride olanları bilmesine rağmen burada çalışmak için başvuru yapıyor hatta gönüllü oluyordu. Birim bünyesinde görev yapanlar ise her ne kadar kan donduran deneylere dahil de olsalar bu nedenlerden dolayı burada çalışma iiçin istekli davranıyorlardı.

Tek Yönlü Trenler

731. Birime getirilen mahkumlar genelde savaş esirleri, Japonya karşıtı militanlar, suçlular, siyasi mahkumlar ve şüpheli davranışlar sergileyen insanlardan oluşuyordu. Bu insanlar tesise giden tek yönlü (sadece gidiş) bir trene biniyordu. 731. Birim bu trenlerle oraya giden hiç kimsenin geri dönmediği bir yerdi. Birime dışarıdan giriş yasaktı hatta birimi çevreleyen tek örgülerin yakınlarında bile dolaşmak yasaktı. Bölgede yaşayan halkta buradan oldukça korkuyordu çünkü buraya giden kimsenin geri döndüğünü görmemişlerdi.

Maruta

731. Birime getirilen esirlere Japonlar Maruta diyordu. Japonca kütük anlamına gelen bu kelime içeride çalışan personel tarafından “bugün kaç kütük geldi” tarzında espri malzemesi olarak kullanılıyordu. Bunun bir nedeni de 731. birim hakkında dışarıya bilgi verilirken burasının bir kereste tesisi olduğunun söylenmesi idi. Japon hükümeti burada denek olarak maymun ve benzeri primatlar kullanıldığını ileri sürüyordu. Nitekim deneylerde ölen insanlar yakılarak yok edildiğinden ve dışarıdan hiç kimsenin içeriye alınmamasından ötürü bu paravan savaşın bitimine kadar kullanıldı.   

Kesilen, Biçilen İnsanlar

731. Birimde deneylerde esirler hiçbir anestezi uygulaması yapılmadan canlı halde kesilerek incelendi. Kurbanların organları çıkarıldı ve çapraz organ nakli operasyonları yapıldı. Kurbanların kol ve bacakları ampute edilerek ters bir şekilde vücutlarına yeniden dikildi. Bazı kurbanlara bulaşıcı hastalıklar bulaştırıldı ve hastalıkların organlar üzerindeki etkilerini görmek maksadıyla canlı bir şekilde onları kestiler. Deneylerin kurbanlar canlıyken yapılma sebebi ölümden sonra gerçekleşmeye başlayan doku bozunmalarının araştırmalara zarar vereceğinin düşünülmesiydi. Bu deneyler kadın, erkek hatta bebeklere bile yapıldı. Deneylerin neredeyse hepsi kurbanların ölümüyle sonuçlandı. Sağ kalabilen kurbanlar ise yakılarak yok edildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yayma

731. Birimde kurbanlara aşı yapıldığı söyleniyordu ancak yapılan işlem esirlere bulaşıcı hastalıkların enjekte edilmesiydi. Hastalık bulaştırılan kurbanlar canlı canlı kesilerek inceleniyordu. Japonlar daha sonra burdan elde ettikleri bilgilerle biyolojik silahlar yaptılar ve bu silahları farklı yerlerde denediler. Veba, şarbon, kolera, tetanos gibi bulaşıcı hastalıklar bombaların içine yerleştirilerek işgal edilen bölgelere askeri uçaklar ile atıldı. Japonya’nın bu saldırıları sonucunda 500 bin sivilin hayatını kaybettiği düşünülüyor. 731. Birimdeki akıl almaz işkenceler sadece birimin içerisinde değil Japonya’nın ulaşabildiği bütün düşman ülkelerine taşmıştır.

Donma Deneyleri

Soğuğun insan vücudu üzerindeki etkileri incelemek amacıyla mahkumların kol, bacak veya farklı uzuvları donduruluyor ve farklı sıcaklıklardaki suların içine sokularak çözünme hızları inceleniyordu. Bazı mahkumlar dayanılmaz derecede soğutulmuş hücrelere yerleştirilerek ne kadar hayatta kalabildiklerine bakılıyordu. Yavaş yavaş acı içinde ölen mahkumların cesetleri sonrasında gene kesim işlemi yapılarak organlardaki etkilerine bakılıyordu. Donma deneylerinde birçok mahkum kangren sebebiyle uzuvlarının tamamını veya bir kısmını kaybetti. Japonlar mahkumların donan uzuvlarının çözünüp çözünmediğini ise onlara copla veya sert cisimlerle vurarak anlıyorlardı.

Frengi Deneyleri

731. birimde bazı mahkumlara Frengi hastalığı bulaştırılıyordu. Frengi hastalığı bulaştırılan mahkumlar ise sağlıklı mahkumlarla cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyordu. Sonrasında hastalık bulaştırılan mahkumlara hastalığın iç organlardaki etkilerini görmek amacıyla dirikesim uygulanıyordu. Hastalık taşıyan kurbanlar, kendilerine zorla hastalık bulaştırılmasına rağmen hastalıklı oldukları için suçlanıyor ve işkence görüyordu. Frengi deneyleri çocuklara da yapıldı bazı çocuklar hastalığın etkilerinin incelenmesi amacıyla korkunç deneylere maruz kaldılar.

Zorunlu Gebelik

731. Birimdeki kadın mahkumlar için burada olmak çok daha zordu. Birçok kadın mahkuma cinsel yolla geçen Frengi hastalığı bulaştırıldı ve farklı mahkumlarla ilişkiye zorlandılar. Sağlıklı olan kadın mahkumlar ise sürekli olarak tecavize uğruyorlardı. Hamile kalmaya zorlanan kadın mahkumlara hastalıklar bulaştırılıyor ve hastalığın bebeğe geçip geçmediği inceleniyordu. Bunu incelemek için Japonlar çoğunlukla bebeğin doğmasını da beklemiyorlardı. Burada doğan sağlıklı bebekler ise farklı deneylerde kullanılıyordu. 731. Birimde birçok doğum gewrçekleşti ancak bu doğumlardan dünyaya gelen bebeklerden hiçbiri hayatta bırakılmadı.

Silah Testleri

731. Birimdeki işkencelerin bir sınırı yoktu. Buradaki mahkumlar silah testlerinde dahi kullanılıyorlardı. mahkumlara farklı pozisyonlardan ve mesafelerden ateş ediliyor ve kurşunun yarattığı tahribat inceleniyordu. Bazen gardiyanlar kim daha çok öldürecek şeklinde iddiaya giriyor mahkumları vuruyordu. Mahkumların yakınlarında el bombaları patlatılıyordu. Mahkumlar kazıklara bağlanıyor ve üzerlerinde alev silahı deneniyordu. Yine kazıklara bağlanmış mahkumlar üzerinde kimyasal ve biyolojik silahlar denendi.

Mahkum Mahkumdur

Bütün bu deneyler dışında akıl almaz birçok korkunç deney yapıldı. Mahkumlar ölene kadar aç ve susuz bırakıldı. Basınç odalarında ölene kadar yüksek basınçlara maruz kaldılar. Mahkumlar ölümcül düzeylerde X ışınlarına maruz bırakıldılar. Hayvan kanı enjekte edilen mahkumlar oldu. diri diri yakıldılar ve diri diri gömüldüler. Japonya içinse onlar sadece aşağılık insanlar idi çünkü Japonya savaş esirlerini zaten öldürecekti. Onlara göre bu mahkumlar bilime katkı sağlayarak öldükleri için şikayet etmemeli hatta mutlu olmalıydılar. Böylesi bir düşünce yapısına sahip olan Japonlar mahkumlara yaptıkları işkenceler ve sapkın deneyler konusunda vicdani anlamda kendilerini tutma gereğini duymadılar.

Savaş Sonrası 731. Birim

Japonya tesilim olduktan sonra 731. Birimdeki faaliyetler bir anda durdu. Tesisin başındaki isim olan Shiro İshii bütün kayıtların yok edilmesini ve tesisin imha edilmesi emrini verdi ancak tesisler zorlu savaş şartlarına uygun bir şekilde inşa edildiği için tam anlamıyla bu gerçekleşmedi. ABD burada yapılan deneylerin sonuçlarının kendileriyle paylaşılması şartı ile Shiro İshii ve buradaki acımasızlığa dahil olan birçok kişiye dokunulmazlık sağladı ve davalarını düşürdü. İçlerinden bazıları hayatları boyunca gözetlenmelerine rağmen ABD’ye yerleşti. Sovyetlerde yargılanan 731. birim üyeleri ise Sibirya’da 5 ile 25 yıl arasında değişen sürelerde esir kamplarında çalışma cezaları aldılar. Ancak bu cezalar bile Sovyet ceza sistemi için oldukça hafif sayılabilecek cezalardı.

Üstü Kapatılan İnsanlık Ayıbı

731. Birimde çalışan görevlilerden neredeyse hepsi ABD’nin Japonya’yı işgali döneminde serbest bırakıldılar. Deney sonuçlarının ABD ile paylaşılması ile beraber serbest kalan 731. birim görevlileri geçmişte yaptıklarına bakılmaksızın eski görevlerine devam ettiler. Bu insanlar çoğunlukla doktorlar, profesörler, mikrobiyologlardan oluşuyordu. ABD 731. birimin üzerini kapatmış ve burada çalışanların yaptıklarının hesabı hiç sorulalamıştı. 731. Birimde yaşananların dünya tarafından bilinmesi ise neredeyse 40 yıl sonrasında 1981 yılında bir tanığın ifadeleriyle ortaya çıktı ve sonrasında yapılan araştırmalar burada işlenen insanlık suçlarını günyüzüne çıkardı. 

Japonya Tarihindeki Kara Leke

Japonya 2. Dünya Savaşında ülkeye atılan iki atom bombası nedeniyle bugün hala savaş mağduru olduğunu iddia ediyor ve 731. Birimde yaşananları kesin bir dille reddediyor. Japonya'da okul kitaplarında çocuklara ülkelerinin saldırgan olmadığı ile ilgili tarih bilgisi okutuluyor. Burada yaşananlar hiç yaşanmamış gibi davranıyor. Üstelik burada insanlık suçu işleyen hiç bir görevli yaptıkları nedeniyle yargılanmadı ve olayın üzeri uzunca bir süre kapatıldı. 731. Birimde yaşananlar insanların ne kadar acımasız olabileceği ile ilgili bir tarih dersi niteliğinde.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@